2019
02.19

Modele demokracji sprawdzian nowa era chomikuj

Zakres rozszerzony. Z działu “MODELE demokracji”, “Polityczny système RP” i “Kultura, Media, Edukacja”. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi Możesz znaleźć na blogu: sprawdzianiki.blog.pl/Duży wybór, szeroki zasób, pewna Osoba, a Cena śmiesznie Niska:) Polecam dział: W Rzeczpospolitej szlacheckiejGRUPA BKlasa V Wczoraj i dziśnowa Era tu są sprawdziany z Wczoraj i Dziś razem z odpowiedzi kluczami [lien] Zad. 1. Ecrire ne podanych postępowanie Ecrire odpowiednie daty. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca Pod osią czasu. odsiecz Wiedeńska-… Konfederacja Warszawska-… hommage Pruski-… pokw o Oliwie-…

La ZAD 2. Zapisz nazwy wyposażenia HusarzA wskazanych na ilustracji. (będzie rysunek i Trzeba zapisać nazwy Pod wskazanymi strzałkami) Zad. 3. wskaż właściwe dokończenie każdego Zdania.-pierwszym polskim King elekcyjnym była. Zygmunt I Stary. B. Henryk Walezy. C. Jak Kazimierz. D. Jan III Sobieski.-Świątynia wyznawców judaizmu toA.

cerkiew. B. bazylika. C. maczet. D. Synagoga. Zad. 4. Połącz postacie Historyczne z odpowiednimi opisami. Postacie: albertch Hohenzollern, Jan III Sobieski, Jan zaymoski, Zygmunt II août, Mikołaj Rej. Opisy: Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego, Last Król, Polski pochodzący z dynastii jagiellonów, Polski pisarz epoki renesansu, dowódca Wojsk Polskich w bitwie Wiedniem Pod, wódz i Polityk założyciel słynnej akademiiZad.

5. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.-folwark…-flisak… Zad. 6. uzupełnij tabelę informacjami gminy Unii lubelskiej. -… De Rok Przyczyny… Skutki… Zad. 7. wstaw literę “P” w KRATKI przy zdaniach prawdziwych, un literę “F”-obok zdań fałszywych.

Najbogatszą grupę Wśród Polskiej w w Wiła Gołota. Dawni maîtres turcji nosili titre sułtana. Kontusz à rodzaj broni używanej w XVII wieku. Zasada liberum veto dawała każdemu posłowi Możliwość zrywania Obrad Sejmu. Zad. 8. Wymień Trzy zasady sejmujące, które brały Udział w obradach Sejmu walnego.-…-…-… Zad. 9.

Zaznacz odpowiednie wyrazy w KAŻDYM nawiasie, Tak aby powstały Zdania prawdziwe.-królowa Bona pochodziła z (węgier/Włoch).-(Rokosz/ruszenie pospolite) à intégré wyst w Przeciwko królowi. Zad.

Die Kommentarfunktion ist hier derzeit deaktiviert.